Nieuws

Jaarwisseling en kantoortijden

Ons kantoor is op vrijdag 29 december gesloten. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot A. van der Spoel, tel.nr. 06 11 38 7574 of L. Luchies, tel. nr. 06 53 147 331

Lees verder »

Bereikbaarheid CSE op Hemelvaartsdag en vrijdag 27 mei

Ons kantoor is donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 17 mei a.s. gesloten. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot L. Luchies, tel. nr. 0653147331 of A. van der Spoel, tel.nr. 0611387574.

Lees verder »

Koningsdag en vrijdag 28 april

Ons kantoor is op Koningsdag (donderdag 27 april) en vrijdag 28 april gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Bert Luchies, tel. nr. 0653147331 of Albert van der Spoel, tel.nr. 0611387574.

Lees verder »

Goede vrijdag en 2e Paasdag gesloten

Ons kantoor is op Goede vrijdag (7 april) en Paasmaandag (10 april) gesloten. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot L. Luchies, tel. nr. 0653147331 of A. van der Spoel, tel.nr. 0611387574. Wij wensen u fijne Paasdagen

Lees verder »

Kerst en kantoortijden

Ons kantoor is op vrijdag 23 december en vrijdag 30 december gesloten. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot A. van der Spoel, tel.nr. 06 11 38 7574 of L. Luchies, tel. nr. 06 53 147 331

Lees verder »

Bereikbaarheid in december

Ons kantoor is gesloten op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot A.C. Drenthen, tel.nr. 06 52 074 657 of L. Luchies, tel. nr. 06 53 147 331

Lees verder »

Fiscale nieuwsbrief september 2021

In deze fiscale nieuwsbrief: Machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte, Elektrische auto van de zaak, Inschrijving in UBO-register en Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona vervalt.

Lees verder »

Goede vrijdag en 2e Paasdag gesloten

Ons kantoor is op Goede vrijdag (10 april) en 2e Paasdag (13 april) gesloten. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot L. Luchies, tel. nr. 0653147331 of A. van der Spoel, tel.nr. 0611387574. Wij wensen u fijne Paasdagen

Lees verder »

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Ondernemers met een eenmanszaak (dus ook zzp’ers) krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Ze ontvangen hierover een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.

Lees verder »

Nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 komt er een nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw, de huidige regeling komt hiermee te vervallen

Lees verder »

Vrijdag 31 mei

Vrijdag 31 mei, de dag na Hemelvaart, zijn wij gesloten.

Lees verder »

Omzetbelasting bij vouchers wijzigt per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 gaat de wetgeving inzake de omzetbelasting op vouchers veranderen. Vouchers zijn tegoedbonnen / waardebonnen / cadeaubonnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

Lees verder »

Vrijwilligersvergoeding omhoog per 1 januari 2019

De vrijwilligersvergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar.

Lees verder »

Verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9%. Hierbij gelden de volgende regels

Lees verder »

Aanvraagtermijn compensatieregeling ZEZ bevallen vrouwelijke zelfstandigen

De minister van SZW antwoordde op 8 maart 2018 op Kamervragen over dit onderwerp.

Lees verder »

Compensatie verhoging wettelijk minimumloon

Werkgevers worden gecompenseerd voor de verhoging van het wettelijk minimumloon door het Lage-Inkomens Voordeel (LIV).

Lees verder »

Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag?

Lees verder »

Btw-nummer op factuur niet altijd verplicht

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren

Lees verder »

VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) 2014

Ondernemers kunnen vanaf 1 september een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het kalenderjaar 2014.

Lees verder »

Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

Veranderingen in de premies werknemersverzekeringen door de Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

Lees verder »