Nieuws

Vrijdag 31 mei

Vrijdag 31 mei, de dag na Hemelvaart, zijn wij gesloten.

Lees verder »

Omzetbelasting bij vouchers wijzigt per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 gaat de wetgeving inzake de omzetbelasting op vouchers veranderen. Vouchers zijn tegoedbonnen / waardebonnen / cadeaubonnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

Lees verder »

Vrijwilligersvergoeding omhoog per 1 januari 2019

De vrijwilligersvergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar.

Lees verder »

Verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9%. Hierbij gelden de volgende regels

Lees verder »

Aanvraagtermijn compensatieregeling ZEZ bevallen vrouwelijke zelfstandigen

De minister van SZW antwoordde op 8 maart 2018 op Kamervragen over dit onderwerp.

Lees verder »

Compensatie verhoging wettelijk minimumloon

Werkgevers worden gecompenseerd voor de verhoging van het wettelijk minimumloon door het Lage-Inkomens Voordeel (LIV).

Lees verder »

Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag?

Lees verder »

Btw-nummer op factuur niet altijd verplicht

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren

Lees verder »

VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) 2014

Ondernemers kunnen vanaf 1 september een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het kalenderjaar 2014.

Lees verder »

Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

Veranderingen in de premies werknemersverzekeringen door de Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

Lees verder »