Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval geldt er een overgangsregeling. Die houdt in dat deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt. De btw op deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018.

Doet u maandaangifte, dan dient u de btw terug te vragen in de btw-aangifte over januari 2018, die u uiterlijk 28 februari 2018 indient. Later terugvorderen is niet mogelijk. Het teruggaafrecht is dan vervallen!

Doet u kwartaalaangifte, dan moet u de btw terugvragen in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2018, die u uiterlijk 30 april 2018 moet indienen.

« Ga terug