Fiscale nieuwsbrief september 2021

Machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte
Wij vragen ieder jaar bij de belastingdienst de machtiging aan om de vooraf ingevulde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting te kunnen inzien die bij de belastingdienst bekend zijn.

Vanaf heden kunnen wij gebruik maken van een doorlopende machtiging in plaats van een machtiging die wij ieder jaar opnieuw moeten aanvragen. Wij hebben de doorlopende machtiging aangevraagd. U ontvangt binnenkort een brief van de belastingdienst (of u heeft deze recent ontvangen) waar een activeringscode in staat die wij nodig hebben om deze machtiging te activeren. Wij verzoeken u deze brief met activeringscode zo spoedig mogelijk bij ons aan te leveren, zodat wij de doorlopende machtiging kunnen activeren.

Elektrische auto van de zaak
Bent u van plan een volledig elektrische auto zakelijk aan te schaffen of heeft u deze in de afgelopen maanden aangeschaft? Houdt u hierbij dan rekening met de aanvraag van de milieu-investeringsaftrek. Dit is een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die u kunt toepassen bij aanschaf van een volledig elektrisch vervoermiddel. Deze milieu-investeringsaftrek dient u bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan te vragen binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. U dient voor deze aanvraag in te loggen met e-herkenning niveau 2+ of 3. Zie voor meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers. Ook voor de aanschaf van een laadpaal geldt deze milieu-investeringsaftrek.

Inschrijving in UBO-register
Sinds 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Dit register is onderdeel van het Handelsregister en wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het UBO-register is een register waar de Ultimate Benificial Owner in staat. Dit is de persoon of zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van een organisatie of de uiteindelijke zeggenschap hebben over een organisatie. Dit houdt in dat iedereen die een belang van 25% of meer heeft in een organisatie zich moet inschrijven in het UBO-register. Deze inschrijving dient vóór 27 maart 2022 voltooid te zijn. Wijzigingen in het UBO-register moet u ook doorgeven in een UBO-opgave binnen 7 dagen nadat ze van kracht zijn geworden. Bij een onjuiste of onvolledige inschrijving kan het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst de verantwoordelijke UBO een boete opleggen. Zie voor meer informatie https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/

Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona vervalt
De regeling voor bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis komt per 1 oktober 2021 te vervallen. Dit betekent dat alle nieuwe betalingsverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan weer op tijd moeten worden betaald. Denk hierbij aan:

« Ga terug